สายงานตัวป้อนปรับระดับ 3 รวมใน 1

สำนักพิมพ์: della@he-machine.com
เวลา: 2016-07-18

สายงานตัวป้อนกลิ้ง NC ประกอบอันคอยล์เลอร์และสเทรทเทินเนอร์  GLK4-1600

สเทรทเทินเนอร์ เหล็ก ตัวป้อน และอันคอยล์เลอร์ 3 รวมใน 1 ซอร์โว NC  

ตัวป้อนซอร์โว NC ประกอบดิคอยล์เลอร์และสเทรทเทินเนอร์

  

ก่อน:ตัวป้อน สเทรทเทินเนอร์ NC ประกอบอันคอยล์เลอร์

ถัดไป:ตัวป้อน สเทรทเทินเนอร์ ดิคอยล์เลอร์