เครื่องสเทรทเทินนิ่งคอยล์โลหะอัตโนมัติ

เครื่องสเทรทเทินนิ่งคอยล์โลหะอัตโนมัติ

เครื่องปรับระดับความแม่นยำอัตโนมัติ HS-400

เครื่องปรับระดับอัตโนมัติ