เครื่องการป้อนอัตโนมัติ

เครื่องการป้อนอัตโนมัติ

เครื่องป้อนซอร์โวอัตโนมัติ NC  

เครื่องการป้อนคอยล์

เครื่องป้อนสำรับการอัด