ซัพพลายเออร์ / ผู้ผลิต /โรงงาน สายงานตัวป้อน 3 รวมใน 1

ซัพพลายเออร์ / ผู้ผลิต /โรงงาน สายงานตัวป้อน 3 รวมใน 1

อันคอยล์เลอร์และสเทรทเทินเนอร์ ตัวป้อน 3 รวมใน 1

ตัวป้อนสเทรทเทินเนอร์ ซอร์โว NC ความแม่นยำ 3 รวมใน 1

3 รวมใน 1 ตัวป้อนกลิ้ง NC  ความแม่นยำอัตโนมัติ