Search: About

ตัวป้อนการเจาะ CNC

3 product
 • เครื่องจีน

  1.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.05 มม.
  2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.2-3.2 มม.

  MOQ: 1set

 • ตัวป้อนการเจาะ CNC

  1.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.01 มม.
  2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.2-3.0 มม.

  MOQ: 1set

 • เครื่องป้อนซอร์โวอัตโนมัติ NC

  1.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.01 มม.
  2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.2-3.0 มม.

  MOQ: 1set