พบ 17 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

สเทรทเทินเนอร์ อันคอยล์เลอร์

อันคอยล์เลอร์ & สเทรทเทินเนอร์

อันคอยล์เลอร์ & สเทรทเทินเนอร์

เหมาะสำหรับกับการยืดชิ้นส่วนโลหะ อิเล็กตรอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น และกด ผลิตผลแบบอัดอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนรถยนต์

แบบ:GL-200,GL-300,GL-400,GL-500,GL-600

สเทรทเทินเนอร์และอันคอยล์เลอร์แผ่นเหล็ก

สเทรทเทินเนอร์และอันคอยล์เลอร์แผ่นเหล็ก

เหมาะสำหรับกับการยืดชิ้นส่วนโลหะ อิเล็กตรอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น และกด ผลิตผลแบบอัดอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนรถยนต์

แบบ:GL-200,GL-300,GL-400,GL-500,GL-600

เครื่องสเทรทเทินเนอร์และดิคอยล์เลอร์อัตโนมัติ

เครื่องสเทรทเทินเนอร์และดิคอยล์เลอร์อัตโนมัติ

เหมาะสำหรับกับการยืดชิ้นส่วนโลหะ อิเล็กตรอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น และกด ผลิตผลแบบอัดอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนรถยนต์

แบบ:GL-200,GL-300,GL-400,GL-500,GL-600

สเทรทเทินเนอร์ 2 รวมใน 1

สเทรทเทินเนอร์ 2 รวมใน 1

เหมาะสำหรับกับการยืดชิ้นส่วนโลหะ อิเล็กตรอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น และกด ผลิตผลแบบอัดอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนรถยนต์

แบบ:GL-200,GL-300,GL-400,GL-500,GL-600

อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ ตัวป้อนซอร์โว NC 3 รวมใน 1

อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ ตัวป้อนซอร์โว NC 3 รวมใน 1

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.05 มม.

แบบ:GLK5

ตัวป้อนแผ่นโลหะ

ตัวป้อนแผ่นโลหะ

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.05 มม.

แบบ:GLK4

เครื่องป้อน 3 รวมใน 1 การอัดการเจาะ

เครื่องป้อน 3 รวมใน 1 การอัดการเจาะ

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.05 มม.

แบบ:GLK5

ตัวป้อนอันคอยล์เลอร์แผ่นโลหะยาว

ตัวป้อนอันคอยล์เลอร์แผ่นโลหะยาว

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.มีความเที่ยงตรงสูงถึง + / - 0.05 มม.

แบบ:GLK4

ดิคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ สำหรับแผ่นแบนกลาง

ดิคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ สำหรับแผ่นแบนกลาง

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.1-1.5 มม.

แบบ:GO-B

อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ ความแม่นยำ GO

อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ ความแม่นยำ GO

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.1-1.5 มม.

แบบ:GO-B

เครื่องปรับระดับแร็ค 2 รวมใน 1

เครื่องปรับระดับแร็ค 2 รวมใน 1

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.4-2.2 มม

แบบ:GO

ดิคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ อัตโนมัติ

ดิคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์ อัตโนมัติ

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.4-2.2 มม

แบบ:GO

สเทรทเทินเนอร์ อันคอยล์เลอร์

สเทรทเทินเนอร์ อันคอยล์เลอร์

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 3 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.4-2.2 มม

แบบ:GO

สเทรทเทินเนอร์และอันคอยล์เลอร์ แผ่น

สเทรทเทินเนอร์และอันคอยล์เลอร์ แผ่น

1.ประหยัดพื้นที่โรงงาน เครื่อง 2 เครื่องรวมเป็น 1 เครื่อง

2.เหมาะสำหรับกับวัสดุที่มีความหนาเป็น 0.4-3.2 มม.

แบบ:CL