การค้นพบ:

เครื่อง 2 รวมใน 1 อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์รุ่น GL

6 Products