การค้าและการตลาด
ตลาด: ตลาด
ลูกค้าหลัก:
พอร์ตเต้าเสียบเมื่อเร็ว ๆ นี้:
ภายใต้เงื่อนไขของการค้าการส่งมอบ:
ได้รับการยอมรับการชำระเงินรายได้:
วิธีการชำระเงินได้รับการยอมรับ:
ทักษะการใช้ภาษา:
มีสำนักงานในต่างประเทศ: No
ทางออก: -
มูลค่าการซื้อขาย / ปี: -
นำเข้า / ปี: -
ส่งออก / ปี: -
ภาคการค้าต่างประเทศจำนวนพนักงาน: -
จำนวน R & D บุคลากร: -
จำนวนบุคลากรการควบคุมคุณภาพ: -
จำนวนพนักงาน: -